Powstań z ruin, Warszawo!

Szacuje się, że w trakcie powstania warszawskiego oraz po jego zakończeniu – w wyniku celowego i systematycznego działania okupanta, zostało zniszczone łącznie 65% całego miasta, w tym 84% zabudowy lewobrzeżnej części Warszawy.

Plac Zamkowy (widok od strony Krakowskiego Przedmieścia) wkrótce po wykonaniu przez Henry’ego N. Cobba tego zdjęcia został przecięty przez głęboki na 12 metrów wykop, w którym zbudowano tunel trasy W-Z-. Widoczne z lewej strony ruiny domów przy Krakowskim Przedmieściu zostały rozebrane, a następnie zrekonstruowane po zakończeniu budowy tunelu.

Warszawski Zaułek – to ciekaw profil na facebooku, który udostępnił folder ze zdjęciami zatytułowany „Warszawa 1947r., ruiny w kolorze”. Powyżej zamieszczamy jedno z nich.